• Quercus robur ´Fastigiata Koster´

  200-250, ko30l

  2 152,00 Kč bez DPH
 • Quercus robur ´Fastigiata Koster´

  ok.8-10, ko35l

  2 791,00 Kč bez DPH
 • Quercus ´Regal Prince´

  ok.10-12, ko

  2 275,00 Kč bez DPH
 • Robinia pseudoacacia ´Frisia´

  ok.10-12, ko50l

  1 106,00 Kč bez DPH
 • Robinia pseudoacacia ´Umbraculifera´

  ok.8-10, ko25l

  2 455,00 Kč bez DPH
 • Salix alba

  ok.12-14, ko

  1 900,00 Kč bez DPH
 • Salix alba ´Tristis´

  ok.10-12, ko

  2 000,00 Kč bez DPH
 • Salix alba ´Tristis´

  ok.14-18, výška 400-500, zavětvená od spodu, ko85l

  3 504,00 Kč bez DPH
 • Salix alba ´Tristis´

  ok.12-14, bal

  2 502,00 Kč bez DPH
 • Salix alba ´Vitellina´

  300-350, ko20l

  1 452,00 Kč bez DPH
 • Sophora japonica

  ok.12-14, ko

  3 283,00 Kč bez DPH
 • Sophora japonica ´Pendula´

  ok.8-10, ko25l

  2 207,00 Kč bez DPH
 • Sophora japonica ´Pendula´

  ok.14-16, ko

  4 750,00 Kč bez DPH
 • Sophora japonica ´Pendula´

  ok.14-16, ko

  4 000,00 Kč bez DPH
 • Sophora japonica ´Pendula´

  ok.10-12, ko30l

  1 568,00 Kč bez DPH
 • Sorbus aucuparia ´Edulis´

  ok.10-12, ko

  1 902,00 Kč bez DPH
 • Sorbus intermedia ´Brouwers´

  ok.10-12, ko

  1 522,00 Kč bez DPH
 • Syringa vulgaris ´Prince Wolkonsky´

  ok.10-12, ko50l

  4 690,00 Kč bez DPH
 • Tilia cordata

  ok.12-14, bal

  2 002,00 Kč bez DPH
 • Tilia cordata

  ok.10-12, ko

  1 600,00 Kč bez DPH
 • Tilia cordata

  ok.20-25, bal

  4 900,00 Kč bez DPH
 • Tilia cordata Rancho

  ok.8-10, bal

  1 502,00 Kč bez DPH
 • Tilia cordata ´Greenspire´

  ok.14-16, ko

  3 754,00 Kč bez DPH
 • Tilia cordata ´Greenspire´

  ok.12-14, bal

  2 250,00 Kč bez DPH
 • Tilia cordata ´Greenspire´

  ok.14-16, bal

  2 850,00 Kč bez DPH
 • Tilia platyphyllos

  ok.10-12, ko35l

  1 407,00 Kč bez DPH
 • Ulmus laevis

  ok.12-14, bal

  0,00 Kč bez DPH
 • Ulmus ´Camperdownii´

  ok.10-12, ko45l

  2 002,00 Kč bez DPH

Stránky