Dodací podmínky Cash&Carry ON LINE

Pro obchody uzavřené na základě rezervačního systému  Cash&Carry ON LINE platí Všeobecné obchodní podmínky ADAM –zahradnická a.s.

Cash&Carry ON LINE

  • je určeno pouze pro registrované klienty firmy ADAM - zahradnická a.s.
  • nabízí k rezervaci zboží, které je v daném okamžiku rezervace k dispozici na skladě Cash&Carry v Bříství. Po odeslání rezervace obdržíte e-mailem potvrzení Vaší rezervace.V případě, že Vámi požadované množství bude vyšší než množství na skladě, bude rezervováno (potvrzeno) pouze dostupné množství. Obchodní personál Cash&Carry v Bříství Vám následně zašle informaci (nabídku) s alternativním řešením.

Uváděné ceny neobsahují daň z přidané hodnoty, dopravu a obaly potřebné k přepravě.

K uzavření kupní smlouvy dojde až v okamžiku, kdy kupující zboží převezme.

Předání zboží a platební podmínky

Standardně je rezervované zboží připraveno k odběru v Cash&Carry v Bříství. Toto zboží je pro kupujícího rezervováno po dobu maximálně 14 kalendářních dní od požadavku klienta. V případě, že kupující zboží do této doby nepřevezme, není prodávající dále povinen zboží za sjednaných podmínek (především cenových) rezervovat. Platba za zboží je v hotovosti nebo platební kartou při předání a převzetí zboží. Platba na daňový doklad s odloženou splatností je možná pouze u stálých klientů, kteří toto mají schváleno v rámci registrace.

Pokud má kupující zájem o zajištění přepravy na místo výsadby a vyznačí toto v objednávkovém formuláři, bude prodávající kupujícího kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a dohodne místo dodání zboží a cenu za přepravu. V takovém případě bude na rezervované zboží vystavena zálohová faktura splatná před datem dodání. Pokud tento zálohový doklad nebude kupujícím řádně a včas uhrazen, není prodávající vázán dohodnutým termínem dodání a sjednanou cenou, stejně tak není vázán ani rezervací. Platba na fakturu s odloženou splatností je možná pouze u stálých klientů, kteří toto mají schváleno v rámci registrace.